COVID – zmena otváracích hodín

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na vážnu pandemickú situáciu, a v nadväznosti na nariadenia a usmernenia štátnych orgánov sme s platnosťou od 01.02.2021 upravili pracovnú dobu v podnikovej predajni zavedením obedňajšej prestávky. Upravená prevádzková doba je nasledovná:

Pondelok:   7:00 – 12:00       12:30 – 15:30

Utorok:        7:00 – 12:00       12:30 – 15:30

Streda:         7:00 – 12:00       12:30 – 15:30

Štvrtok:       7:00 – 12:00       12:30 – 15:30

Piatok:         7:00 – 12:00       12:30 – 15:30

 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu

Viac

COVID – pokyny pre zákazníkov

Naša predajňa je otvorená v pracovných dňoch v čase 7:00 – 15:30 hod. Pri osobnej návšteve v predajni Vás prosíme o dodržanie nasledujúcich pokynov:

 • Do predajne majú povolení vstup iba zákazníci, ktorí spĺňajú platnú vyhlášku RÚVZ Nitra zo dňa 08.01.2021 ( viď oznam pre zákazníkov)
 • Je povolený iba veľkoobchodný predaj (subjekty s prideleným IČO)
 • Pred návštevou predajne doporučujeme zákazníkom zaslať vopred objednávku na obchod@formica.sk alebo odbyt@formica.sk
 • Pri vstupe do predajne (výdajného miesta) si vydezinfikujte ruky ( stojan vľavo)
 • Do výdajného miesta vstupujte po jednom. Počkajte, kým ho zákazník pred vami neopusti
 • Povolený počet osôb v predajni je 1 osoba + obsluha
 • Pri prípadnom čakaní dodržujte odstup 2m ( vyznačené čiary)
 • Uprednostňujeme platbu kartou

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme

 

Kolektív Formica

Viac

COVID – oznam pre zákazníkov

Vážení zákazníci,

Momentálne naša predajňa slúži ako výdajňa už objednaného tovaru, pre zaregistrovaných zákazníkov. Vyhláška zo dňa 8.01.2021 presne vymedzuje kto a za akých podmienok môže vstúpiť do prevádzky.

https://www.ruvznr.sk/uradnew/c_3_2021.pdf

 

 

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa.

 

Vstup do výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov (e-shop) (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 11. januára 2021 05:00 hod. do 30. januára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom výdajných miest maloobchodných prevádzok alebo výdajných miest internetových obchodov (e-shop) v územnom obvode okresu Nitra nariaďuje zakázať vstup osobám,

okrem osôb podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:

 1. a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 2. b) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 3. c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. d) dieťa do desiatich rokov veku, e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

….

atď

Viac